Önemli Bilgiler

Başvuru ve Öğrenci Seçimi

Başvurular, Burs Başvuru Formu online doldurularak yapılır. Online başvuru sonrasında Burs Bürosu başvuru sisteminde adı açıklanan öğrenciler burs formunun imzalı halini ve gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde Burs Başvuru sistemine online yüklemeleri gerekmektedir. Gereksinimden dolayı burs başvurusu yapan öğrencilerin aile durumları değerlendirilir. Ön elemeden geçen öğrencilerle görüşme yapılarak verilecek burslar belirlenir. 

Görüşmeler Burs Komisyonu Üyeleri tarafından ya da Komisyon Üyeleri gözetiminde Fakülte / Yüksekokullar tarafından kurulan geçici komisyonlar tarafından yürütülür. Görüşme sonuçları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır. Bir öğrenciye ihtiyacına göre birden fazla burs bağlanabilir (Gereksinim ve Yemek Bursu gibi). Ancak bir öğrenciye birden fazla nakdi burs verilemez (KYK Öğrenim Kredisi hariç). Engelli öğrenciler birden fazla nakdi burs alabilirler.

 

Disiplin Durumu

Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası dışında) alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.


İzinli Olma

Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış ise, bu ödeme izleyen döneme sayılır. YTÜ Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrencilerin YTÜ kaynaklı gereksinim bursları kesilmez.


Duyurular

Burs almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler burslarla ilgili duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdür.


Bursların Süresi

Gereksinim Bursları, öğrencilerin gerekli şartları devam ettirmeleri halinde, Hazırlık Okumaları durumunda 10 dönem, hazırlığı geçmeleri durumunda 8 dönem geçerlidir. Yemek Bursları ise bir akademik yıl için geçerlidir. Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılında “düzensiz” (irregular) olarak başlayan ya da yatay geçiş yüzünden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. ÇAP’a kayıtlı olan öğrencilerin burslardan yararlanma süreleri burs kontenjanın yeterlilik durumuna göre en fazla 2 dönem uzatılabilir. Her burs veren özel kuruma göre verilen bursların süreleri değişkendir.


BURSA BAŞVURURKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER


Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliği içindeki vakıf / kurum / kuruluşların burslarını alabilmeniz için, YTÜ Burs Koordinatörlüğü’nün ilan ettiği tarihlerde burs başvurularını belgeleri ile birlikte tamamlamanız gerekir.

Burslarla ilgili tüm duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüsünüz.

Online formu eksiksiz doldurmanız ve kaydetmeniz gerekiyor. Sistemden kaynaklanabilecek olası bir hata durumunda lütfen başvurunun son gününü beklemeden Burs Koordinatörlüğü’nü haberdar ediniz. Hata düzeldiğinde ise tekrar sisteme girerek işleminizi tamamlayınız. Online başvuru sisteminin sadece duyurulan tarihler arasında açık olacağını tekrar hatırlatırız.

Burs Başvurusu sistemine yüklemeniz gereken belgeleri hazırlamak için son tarihi beklemeyiniz. Lütfen, belgelerinizi toparlamanız ve hazırlamanızın düşündüğünüzden uzun sürebileceğini, göz ardı etmeyiniz.

Formu dolduran ve belgeleri sisteme yükleyen öğrenciler arasından mülakata kabul edilen öğrencilerimize e-maille  mülakat tarihleri ve saatleri bildirilecektir.

Gerekli bilgiler Burs Koordinatörlüğü tarafından web sayfasında duyurulacaktır. Lütfen duyuruları takip ediniz.

Mülakatlardan sonra sizleri nakdi burs veren çeşitli kurumlara yönlendirebiliriz. Bu kurumlar genellikle bazı ek belgeler istemektedir. Bu konuda bilgi vermek için Burs Koordinatörlüğü size e-mail yoluyla ulaşacaktır. Bu ek belgelerinde vaktinde ilgili kurumlara iletilmesi gerekmektedir. Zamanında ulaştırılamadığı takdirde nakdi burs alma hakkınızı kaybedersiniz.